• Fëmijët në fokus

  Fëmijët në fokus

  Global Care Albania është e fokusuar tek fëmijët vulnerabël

 • Shëndet

  Shëndet

  Global Care Albania ka filluar projektin me fëmijë me aftësi ndryshe që prej 2011.

 • Fun Faith Friends

  Fun Faith Friends

  Të formojmë një grup rinor që e do Perëndinë dhe të krijojmë klimë respekti e miqësie brenda grupit